Admin

Author's details

Name: pattarapol butkosa
Date registered: มิถุนายน 8, 2017

Latest posts

  1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 4 ปี — มีนาคม 19, 2019
  2. ประชุมผู้ปกครองและส่งนักเรียนกลับบ้าน ปีการศึกษา2561 — มีนาคม 9, 2019
  3. วันครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาโรงเรียน — มีนาคม 8, 2019
  4. ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 — มีนาคม 7, 2019
  5. เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงาน และนำการแสดงของนักเรียนร่วมแสดงในพิธีเปิด ณ ชุมชนบ้านหนองแข้ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร — มีนาคม 3, 2019

Author's posts listings

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 4 ปี

DSC_0929

วันที่ 17-19 มีนาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวั …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ มีนาคม 19, 2019   

ประชุมผู้ปกครองและส่งนักเรียนกลับบ้าน ปีการศึกษา2561

16

วันที่ 9 มีนาคม 2562  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังห …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ มีนาคม 9, 2019   

วันครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาโรงเรียน

DSC_0839

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร โดยท่านผู้อำ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ มีนาคม 8, 2019   

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

DSC_0857

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ มีนาคม 7, 2019   

เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงาน และนำการแสดงของนักเรียนร่วมแสดงในพิธีเปิด ณ ชุมชนบ้านหนองแข้ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_36

วันที่ 2 มีนาคม 2562 ท่านรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ มีนาคม 3, 2019   

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

DSC_1733

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมเด …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ มีนาคม 1, 2019   

เก่ากว่า «