Admin

Author's details

Name: pattarapol butkosa
Date registered: มิถุนายน 8, 2017

Latest posts

  1. 1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ — กรกฎาคม 1, 2019
  2. นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เข้าเยี่ยมโรงเรียน — มิถุนายน 29, 2019
  3. วันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 — มิถุนายน 26, 2019
  4. วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 — มิถุนายน 26, 2019
  5. โครงการอบรมถ่ายทอดมารยาทไทย ส่งเสริมค่านิยมไทย ความเป็นไทย (วิถีไทย วิถีถิ่น) — มิถุนายน 25, 2019

Author's posts listings

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การรับมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

16

เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ มิถุนายน 22, 2019   

ตรวจรับการประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย”

DSC_0494

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จั …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ มิถุนายน 21, 2019   

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

41

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จั …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ มิถุนายน 13, 2019   

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป และพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

DSC_0489

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จัง …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ มิถุนายน 3, 2019   

พิธีมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร

16

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร  ร่วมแสดงในพ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ พฤษภาคม 23, 2019   

กิจกรรมฝึกระเบียบวินัยแถว

24

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมฝึ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ พฤษภาคม 20, 2019   

เก่ากว่า «

» ใหม่กว่า