Monthly Archive: มิถุนายน 2019

นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เข้าเยี่ยมโรงเรียน

IMG_8012

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น. นายศุภชัย ภ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ มิถุนายน 29, 2019   

วันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

DSC_1097

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ มิถุนายน 26, 2019   

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

DSC_0334

“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” วันที่ 26 …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ มิถุนายน 26, 2019   

โครงการอบรมถ่ายทอดมารยาทไทย ส่งเสริมค่านิยมไทย ความเป็นไทย (วิถีไทย วิถีถิ่น)

DSC_1295

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร โดย ดร.ทัศนี …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ มิถุนายน 25, 2019   

โครงการชีวิตที่เปี่ยมสุขสู่โรงเรียนและครอบครัวที่เปี่ยมสุข

DSC_0978

วันที่ 23-24 มิุนายน 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ มิถุนายน 24, 2019   

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การรับมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

16

เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ มิถุนายน 22, 2019   

เก่ากว่า «