«

»

ก.ย. 03

รับการนิเทศ ติดตาม งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เข้ารับการนิเทศ ติดตาม งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมประดู่ทอง วันที่ 3 กันยายน 2561

DSC_1004 DSC_1005 DSC_1006 DSC_1007 DSC_1014 DSC_1055 DSC_1056 DSC_1058 DSC_1060 DSC_1074 DSC_1076 DSC_1080 DSC_1082 DSC_1086 DSC_1096 DSC_1102 DSC_1105 DSC_1116 DSC_1118 DSC_1122 DSC_1125 DSC_1127 DSC_1143 DSC_1153