«

»

ธ.ค. 18

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ให้กับนักเรียน (Young Makers) โดยวิทยากร รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล และคณะจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

DSC_0600 DSC_0602 DSC_0605 DSC_0615 DSC_0640 DSC_0677 DSC_0678 DSC_0684 DSC_0690 DSC_0960 DSC_0962 DSC_0965 DSC_0966 DSC_0974 DSC_0986DSC_0001 DSC_0002 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0014 DSC_0115DSC_0114