«

»

มี.ค. 01

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และ 1 มีนาคม 2562

DSC_0399 DSC_0400 DSC_0407 DSC_0408 DSC_0412 DSC_0416 DSC_0428 DSC_0442 DSC_0443 DSC_0452 DSC_0453 DSC_0514 DSC_0592 DSC_0595 DSC_0628 DSC_0669 DSC_0698 DSC_0731 DSC_0748 DSC_0813 DSC_0946 DSC_0954 DSC_0962 DSC_0965 DSC_1095 DSC_1106 DSC_1112 DSC_1149 DSC_1164 DSC_1235 DSC_1298 DSC_1381 DSC_1390 DSC_1404 DSC_1437 DSC_1562 DSC_1567 DSC_1601 DSC_1726 DSC_1733