«

»

มี.ค. 03

เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงาน และนำการแสดงของนักเรียนร่วมแสดงในพิธีเปิด ณ ชุมชนบ้านหนองแข้ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 2 มีนาคม 2562 ท่านรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดชุมชนออนไลน์ บ้านหนองแข้” โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงาน และนำการแสดงของนักเรียนร่วมแสดงในพิธีเปิด ณ ชุมชนบ้านหนองแข้ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_0 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_1 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_2 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_3 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_4 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_5 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_6 (2) ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_6 (3) ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_6 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_7 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_9 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_10 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_11 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_12 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_13 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_14 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_15 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_16 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_17 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_18 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_19 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_20 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_21(4) ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_21(5) ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_21(6) ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_22 (2) ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_22 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_23 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_25 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_26 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_27 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_28 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_29 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_30 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_31 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_32 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_33 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_35 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกประจิน จั_36