«

»

มี.ค. 08

วันครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาโรงเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ รองผู้อำนวยการกรณ์ สล้างสุขสกาว คณะครูบุคลากรและนักเรียน จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙ รูป พิธีบวงสรวงศาลปู่ตา สิ่งศักดิ์สิทธ์์ และพิธีเลี้ยงเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาโรงเรียน จากศึกษาสงเคราะห์สกลนคร สู่ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร โดยมีท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พระเทพญาณวิศิษฏ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ รวมทั้งพูดคุยพบปะกันคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา พร้อมทั้งให้โอวาทในการทำงานแก่คณะครู ให้ร่วมกันสร้างความสมัครสมานสามัคคี   ช่วยกันสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี ขับเคลื่อนองค์กร ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

DSC_0000 DSC_0001 DSC_0483 DSC_0520 DSC_0551 DSC_0608 DSC_0635 DSC_0642 DSC_0661 DSC_0681 DSC_0692 DSC_0697 DSC_0707 DSC_0733 DSC_0795 DSC_0805 DSC_0807 DSC_0814 DSC_0822 DSC_0845 DSC_0856 DSC_0839DSC_0002 DSC_0003 DSC_0005 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0039 DSC_0053 DSC_0056 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0083 DSC_0157 DSC_0181 DSC_0229 DSC_0245 DSC_0290 DSC_0298 DSC_0346 DSC_0397 DSC_0424 DSC_0441