«

»

มี.ค. 09

ประชุมผู้ปกครองและส่งนักเรียนกลับบ้าน ปีการศึกษา2561

วันที่ 9 มีนาคม 2562  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ประชุมผู้ปกครอง และการส่งนักเรียนกลับบ้านช่วงปิดภาคเรียน  ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้ทำความเข้าใจและรับทราบและปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน  การดูแลลูกๆ นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน รวมไปถึงการส่งนักเรียนกลับเข้าโรงเรียน ในปีการศึกษาหน้า ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16