«

»

เม.ย. 01

ประกาศรับวุฒิการศึกษา นักเรียนระดับชั้น ม.3 และม.6

ประกาศรับวุฒิการศึกษา นักเรียนระดับชั้น ม.3 และม.6

ประกาศแจ้งไปยังนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ติดต่อขอรับ ปพ.1 ปพ.2 และ ปพ.6 ได้ที่งานทะเบียน-วัดผล

ในวันและเวลาราชการตามประกาศนะคะ (ทางโรงเรียนหยุดสงกราณต์ตั้งแต่วันที่ 12 – 22 เมษายน 2562)

เอกสารที่นักเรียนจะได้รับเป็นเอกสารสำคัญต้องมีการเซ็นต์รับก่อนถึงจะมอบให้ได้

เพื่อเป็นการป้องกันการสูญหายทางงานทะเบียน-วัดผล จะไม่จัดส่งวุฒิการศึกษาให้นักเรียนทางไปรษณีย์นะคะ

หากไม่สะดวกมารับด้วยตัวเองสามารถให้ผู้ปกครองมารับแทนได้ค่ะ
** นักเรียน ม.6 ที่เรียนทวิศึกษา ทางวิทยาลัยแจ้งว่าจะได้รับวุฒิช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562

หากนักเรียนมีความจำเป็นต้องใช้ก่อน สามารถติดต่อขอรับใบรับรองชั่วคราวได้ โดยติดต่อได้ที่วิทยาลัยโดยตรงค่ะ**

รับวุฒิ