«

»

พ.ค. 18

ทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาชบูชา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดพิธีทำบุญตักบาตร  กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา 180562_๑๙_0 กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา 180562_๑๙_3 กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา 180562_๑๙_4 กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา 180562_๑๙_5 กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา 180562_๑๙_6 กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา 180562_๑๙_10 กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา 180562_๑๙_11 กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา 180562_๑๙_12 กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา 180562_๑๙_13 กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา 180562_๑๙_14