«

»

พ.ค. 23

พิธีมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร  ร่วมแสดงในพิธีมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ศาลากลาง จังหวัดสกลนคร

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16