«

»

มิ.ย. 03

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป และพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลาการ และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร

DSC_0018 DSC_0019 DSC_0026 DSC_0035 DSC_0048 DSC_0052 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0090 DSC_0103 DSC_0118 DSC_0124 DSC_0142 DSC_0143 DSC_0168 DSC_0170 DSC_0173 DSC_0197 DSC_0209 DSC_0240 DSC_0244 DSC_0249 DSC_0311 DSC_0319 DSC_0325 DSC_0326 DSC_0348 DSC_0367 DSC_0370 DSC_0372 DSC_0376 DSC_0385 DSC_0392 DSC_0393 DSC_0394 DSC_0395 DSC_0396 DSC_0397 DSC_0418 DSC_0464 DSC_0487 DSC_0489