«

»

มิ.ย. 26

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยมี ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2562 จากนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี คณะครู นักเรียน ร่วมกันปฏิญาณตน กิจกรรม TO BE NUMBER ONE การเผาทำลายยาเสพติด การเดินรณรงค์ในชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
DSC_0015 DSC_0026 DSC_0030 DSC_0040 DSC_0045 DSC_0065 DSC_0074 DSC_0085 DSC_0088 DSC_0101 DSC_0119 DSC_0140 DSC_0143 DSC_0167 DSC_0170 DSC_0262 DSC_0281 DSC_0289 DSC_0301 DSC_0334