«

»

มิ.ย. 26

วันสุนทรภู่ ประจำปี 2562

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายกรณ์ สล้างสุขสกาว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ภายในกิจกรรม มีการประกวดการแต่งคำประพันธ์ การคัดลายมือ การวาดภาพระบายสี การอ่านทำนองเสนาะ การจัดป้ายนิเทศ การแต่งกายนายและนางในวรรณคดี เป็นต้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติสุนทรภู่ กวีเอกของโลก เผยแพร่ผลงานที่มีชื่อเสียง วัฒนธรรมทางด้านภาษา ส่งเสริมให้ลูกๆ นักเรียนได้ฝึกฝน และแสดงความสามารถด้านภาษาไทย มีความสร้างสรรค์ กล้าคิดและกล้าแสดงออก ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร วันที่ 26 มิถุนายน 2562

DSC_0337 DSC_0400 DSC_0418 DSC_0457 DSC_0460 DSC_0462 DSC_0477 DSC_0482 DSC_0487 DSC_0525 DSC_0551 DSC_0565 DSC_0603 DSC_0604 DSC_0605 DSC_0621 DSC_0626 DSC_0680 DSC_0712 DSC_0779 DSC_0807 DSC_0844 DSC_0893 DSC_0919 DSC_0935 DSC_0958 DSC_0985 DSC_0993 DSC_1008 DSC_1018 DSC_1032 DSC_1042 DSC_1046 DSC_1053 DSC_1060 DSC_1079 DSC_1094 DSC_1095 DSC_1096 DSC_1097