«

»

มิ.ย. 29

นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เข้าเยี่ยมโรงเรียน

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น. นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในเขตจังหวัดสกลนคร และได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ในการจัดการศึกษา การดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน โดยได้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร้านกาแฟภูคราม โรงเรียนธนาคาร ห้องฝึกอาชีพต่างๆ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติและชมผลงานดีเด่นของนักเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ บ้านภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

IMG_7985 IMG_7986 IMG_7987 IMG_7988 IMG_7989 IMG_7990 IMG_7991 IMG_7992 IMG_7993 IMG_7994 IMG_7995 IMG_7996 IMG_7997 IMG_7998 IMG_7999 IMG_8001 IMG_8002 IMG_8003 IMG_8004 IMG_8005 IMG_8006 IMG_8007 IMG_8009 IMG_8010 IMG_8011 IMG_8012