«

ก.ค. 01

1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และได้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ หรือ “วันลูกเสือ”

DSC_0551 DSC_0552 DSC_0597 DSC_0624 DSC_0627 DSC_0628 DSC_0683 DSC_0686 DSC_0719 DSC_0737 DSC_0745 DSC_0781 DSC_0800 DSC_0801 DSC_0802 DSC_0803 DSC_0810 DSC_0819 DSC_0822 DSC_0849 DSC_0853 DSC_0862