«

»

พ.ย. 26

มอบเกียรติบัตรคณะครูบุคลากรและนักเรียน

ท่านผู้อำนวยการ ทัศนีย์ สิงหวงค์ มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียน ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวด “การจัดองค์ความรู้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการเกษตรสู่โรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

1779351_686042791435193_1691499203_n 1798587_686042834768522_1620361752_n 1800386_686042708101868_1019908272_n 1978677_686042704768535_1943192557_n 10013514_686042884768517_1202397465_n

คลังภาพ