รางวัลเกียรติบัตรขั้นที่ 1

การจัดแสดงนิทรรศการการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาคครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

17198863_1252507371493818_1334038563_n

17204181_1252507491493806_1443223987_n

13876574_1055394944538396_7740460647751731134_n

13882689_1055395244538366_2259537409028896663_n

13895176_1055394697871754_1026274019464484092_n

13895443_1055394901205067_2039888545954604571_n

13902743_1055395041205053_4720422283489006010_n

13906958_1055394694538421_83549191261303643_n

13912724_1055396097871614_817600530197419450_n

13924924_1055395467871677_5335005627974772770_n

13932674_1055387684539122_2283772006611862754_n

13938446_1055396081204949_7548437946091647301_n

17203541_1252507378160484_1252287950_n