ศูนย์เรียนรู้ที่ ๒ เกษตรวิถีพอเพียง

การปลูกพืชผักสวนครัว

20160527_153356

IMG_4892

20160526_135307

DSC_0590

DSC_0560

DSC_0766

การเลี้ยงไก่งวง

20160228_165311DSC_0605

การเลี้ยงไก่เนื้อ

20151106_091715 20160512_090411

 

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

cc IMG_2199

เลี้ยงไก่ดำภูพาน

 c cc

การเลี้ยงสุกรภูพาน

ป ฟ

การเลี้ยงปลานิล

a aa

การทำนา

20151103_083927

P1240787