กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม

ช่างเชื่อม

DSC_0473 DSC_0476 DSC_0483 DSC_0484 DSC_0488 DSC_0518

อิฐบล็อคและอิฐตัวหนอน