รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. obec awards ครั้งที่ 6

-18 17198411_1252447424833146_1930065262_n DSC_0001 DSC_0030 DSC_0047 DSC_0050 DSC_0053 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0082 DSC_0087 DSC_0090