รายงานการใช้งบทดลองงาน

งบทดลองงาน ประจำปี 2562

งบทดลอง งวดที่ 6 ประจำเดือน มี.ค.2562

งบทดลอง งวดที่ 5 ประจำเดือน ก.พ.2562

งบทดลอง งวดที่ 4 ประจำเดือน ม.ค.2562

งบทดลอง งวดที่ 3 ประจำเดือน ธ.ค.2561

งบทดลอง งวดที่ 2 ประจำเดือน พ.ย.2561

งบทดลอง งวดที่ 1 ประจำเดือน ต.ค.2561

งบทดลองงาน ประจำปี 2561

งบทดลอง งวดที่ 12 ประจำเดือน ก.ย. 2561

งบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือน ส.ค. 2561

งบทดลอง งวดที่ 10 ประจำเดือน ก.ค. 2561

งบทดลอง งวดที่ 9 ประจำเดือน มิ.ย. 2561

งบทดลอง งวดที่ 8 ประจำเดือน พ.ค. 2561

งบทดลอง งวดที่ 7 ประจำเดือน เม.ย. 2561

งบทดลอง งวดที่ 6 ประจำเดือน มี.ค. 2561

งบทดลอง งวดที่ 5 ประจำเดือน ก.พ. 2561

งบทดลอง งวดที่ 4 ประจำเดือน ม.ค. 2561

งบทดลอง งวดที่ 3 ประจำเดือน ธ.ค. 2560

งบทดลอง งวดที่ 2 ประจำเดือน พ.ย. 2560

งบทดลอง งวดที่ 1 ประจำเดือน ต.ค. 2560

งบทดลองงาน ประจำปี 2560

งบทดลอง งวดที่ 12 ประจำเดือน ก.ย. 2560

งบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือน ส.ค. 2560

งบทดลองงวดที่ 10 ประจำเดือน ก.ค. 2560

งบทดลองงวดที่ 9 ประจำเดือน มิ.ย. 2560

งบทดลอง งวดที่ 8 ประจำเดือน พ.ค.2560

งบทดลอง งวดที่ 7 ประจำเดือน เม.ย. 2560

งบทดลอง งวดที่ 6 ประจำเดือน มี.ค.2560