ภาพกิจกรรมงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

การประชุมแกนนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การประชุมกลุ่มเป้าหมายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

IMG_5422IMG_5421