โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรม Science&Math ยุคใหม่ ห้องสมุดก้าวสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  5 กันยายน 2565 09:28    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 394  


วันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ดำเนินการจัดกิจกรรม Science&Math ยุคใหม่ ห้องสมุดก้าวสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานห้องสมุด เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ อาเซียน และกิจกรรมห้องสมุด มากยิ่งขึ้น โดยมี ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมคณะครูบุคลากร นักเรียนได้จัดกิจกรรม Science Show ประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์/อาเซียน เขียนเรียงความทางวิทยาศาสตร์ แต่งคำขวัญทางวิทยาศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์/อาเซียน แข่งขันซูโดกุ/คณิตคิดเร็ว/เอแม็ท /อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์จรวดน้ำ/ E-sport เกมบิงโก/จิ๊กซอ และประกวดร้องเพลงแปลงส่งเสริมรักการอ่าน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน