เว็บไซต์ภายใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูประจำหอพักนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน

ต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
  4 สิงหาคม 2566 16:28    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 178  


วันที่ 4 สิงหาคม 2566
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
โดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินการงาน รับฟังสรุปผลการจัดการศึกษา
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน