เว็บไซต์ภายใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูประจำหอพักนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน

กิจกรรม (Kick off ) ตามโครงการ “พัฒนาหนองเม็กและสระน้ำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓
  19 ธันวาคม 2566 14:35    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 143  


วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม (Kick off ) ตามโครงการ “พัฒนาหนองเม็กและสระน้ำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ” เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ ๗๒ พรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมี นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ในพิธี พร้อมทั้งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ด้วยการขุดลอก/กำจัดวัชพืช ณ หนองเม็กและสระน้ำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน