โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สำรวจพื้นที่ในการเก็บข้อมุลฐานทรัพยากรท้องถิ่น
  1 พฤศจิกายน 2562 14:16    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 645  


ด้วย งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นำนักเรียนแกนนำ ลงสำรวจพื้นที่ในการเก็บข้อมุลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน -๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านนาหัวบ่อ และบ้านโนนเรือตอเรือ ต.นาหัวบ่อ อ.พรณณานิคม จ.สกลนคร
ขึ้นด้านบน