เว็บไซต์ภายใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูประจำหอพักนักเรียน
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน

พิธีเปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
  1 พฤศจิกายน 2562 14:21    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 969  


15 ตุลาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งให้กำลังใจลูกๆ นศท.ที่เข้าร่วมการฝึกฯในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน