โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานลอยกระทง "ภูเพ็ก ผ้าคราม ตำนานสายน้ำ" ประจำปี ๒๕๖๒
  3 ธันวาคม 2562 10:21    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 435  


ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ภูเพ็ก
ผ้าคราม ตำนานสายน้ำ" ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งโรงเรียนได้นำนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการงานอาชีพ การแข่งขันชกมวยทะเล ขบวนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การเดินแบบกิตติมศักดิ์
ของหัวหน้าส่วนราชการ และการแสดงแสงสี เสียง ชุดภูเพ็กศิวาลัย ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านภูเพ็ก อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน