โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด "มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์"
  22 สิงหาคม 2563 15:14    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 1107  


๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๑๐ รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด "มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ ๕๗ ปี" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมาร์ทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และกล่าวคำพระบรมราโชบาย 12 ข้อ ณ หอประชุมรวงผึ็ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน