โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น line meeting
  20 กันยายน 2564 18:32    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 199  


วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ร่วมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น line meeting
ณ ห้องประชุมร่มไทร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน