โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

พิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  4 ธันวาคม 2564 21:33    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 48  


วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมต้อนรับ นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ผู้แทนประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมคณะผู้บริหารส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน