โครงการส่งเสริม ICT สร้างรายได้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ต้อนรับ นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ในการตรวจเยี่ยม
  8 ธันวาคม 2564 10:42    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 315  


วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียน ผู้บริหารหัวหน้าส่วนทางการศึกษาจังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับ นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน