โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

2/64 : ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี (องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ) ในวโรกาสเสด็จทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และ ศูนย์เพื่อนใจTO BE NU
8 เมษายน 2564 15:58   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 361   มีการแก้ไข  

วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี (องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ) ในวโรกาสเสด็จทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และ ศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร


คลิกดูรายละเอียด

1.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

2.jpg

20.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

ขึ้นด้านบน