โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

14/63 : ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ เนื่องในโอกาสเข้ารับโล่เกียรติยศและเข็มสมาคม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
9 กันยายน 2563 10:45   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 290  

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ เนื่องในโอกาสเข้ารับโล่เกียรติยศและเข็มสมาคม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
จากสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ
ขอแสดงความยินดี.png

ขึ้นด้านบน