โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

22/63 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็น พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
17 ตุลาคม 2563 20:36   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 428  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็น พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้มีสิทธิ์สอบสามารถตรวจสอบ เลขประจำตัวผู้สอบ ชื่อนามสกุล และ ห้องสอบได้ตามประกาศ ลงไว้ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2563
256114.jpg

256115.jpg

256116.jpg

256117.jpg

256118.jpg

256119.jpg

256120.jpg

256121.jpg

256122.jpg

256123.jpg

256124.jpg

ขึ้นด้านบน