โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1/64 : ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
26 มกราคม 2564 09:27   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 774   มีการแก้ไข  

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนแบบออนไลน์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครนักเรียนออนไลน์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
1. https://bit.ly/3b04wYN (เข้ากรอกใบสมัครออนไลน์)
2. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์โรงเรียน www.rpg53.ac.th ปริ๊นใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร (รายละเอียดหลักฐานต่างๆ ระบุไว้ในใบสมัคร) มาทางไปรษณีย์
นักเรียนสามารถทำตามขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 เมษายน 2564 มาสมัครกันเยอะๆ นะคะ ^__^

ขึ้นด้านบน