โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

23/63 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
20 ตุลาคม 2563 17:29   ประกาศทั่วไป   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 355   มีการแก้ไข  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ผู้มีสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง ให้มารายงานตัวในวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม เวลา 8.30-9.30 น. ณ ห้องบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ผู้ผ่านการคัดเลือก กรุณาตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน แจ้ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563
ประกาศรายชื่อ.jpg

ประกาศรายชื่อ1.1.jpg

ประกาศรายชื่อ1.2.jpg

ประกาศรายชื่อ1.3.jpg

ประกาศรายชื่อ1.4.jpg

ประกาศรายชื่อ1.5.jpg

ประกาศรายชื่อ1.6.jpg

ขึ้นด้านบน