Admin

Author's details

Name: Piyarat Phantukhan
Date registered: พฤศจิกายน 26, 2014

Latest posts

  1. โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ — กรกฎาคม 26, 2017
  2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่2 — กรกฎาคม 26, 2017
  3. โรงเรียนนาตาลคำข่ามาศึกษาดูงาน — กรกฎาคม 19, 2017
  4. จุลสาร ประดู่ทอง ประจำเดือน มกราคม 2560 — กุมภาพันธ์ 22, 2017
  5. เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (obec awards) — พฤศจิกายน 30, 2016

Author's posts listings

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

18

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกร …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ กรกฎาคม 26, 2017   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่2

12

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับมหาวิ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ กรกฎาคม 26, 2017   

โรงเรียนนาตาลคำข่ามาศึกษาดูงาน

DSC_0951

  โรงเรียนนาตาลคำข่า อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ศึ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ กรกฎาคม 19, 2017   

จุลสาร ประดู่ทอง ประจำเดือน มกราคม 2560

16865102_628834717304299_5355794166188542537_n
อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 22, 2017   

เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (obec awards)

obec-awards-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84_8128

 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวั …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ พฤศจิกายน 30, 2016   

ร่วมยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดจัดนิทรรศการในหัวเรื่อง ” แผ่นดินของเรา”

179099

ด้วยเมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๙   โรงเรีย …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย   ณ วันที่ พฤศจิกายน 30, 2016   

เก่ากว่า «