«

»

ส.ค. 27

ผู้อำนวยการ มอบรางวัลชนะเลิศ โครงงานคอมพิวเตอร์

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10