«

»

ก.ย. 20

การประกวดโรงเรียนต้นแบบ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้แนวคิด Thailand ๔.๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศ กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
“รักษ์ธรรมชาติ ดูแลสิ่งแวดล้อม สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น” โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
พร้อมเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากการประกวดโรงเรียนต้นแบบ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้แนวคิด Thailand ๔.๐
จัดโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
41990529_1853754308035785_4806545351752286208_n 42095851_1853753871369162_5894047099917434880_o41991827_1853754648035751_1261000267801821184_n42058633_1853753834702499_6476178003620528128_o 42058553_1853754661369083_7373731473045585920_n 42115334_1853754718035744_3390714360492982272_n