โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรม เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  8 เมษายน 2564 15:25    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 326  


วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน