โครงการพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันออกพรรษาเพื่อส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนา
  5 พฤศจิกายน 2564 12:59    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร    อ่าน 48  


วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
นำโดย ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน
จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันออกพรรษาเพื่อส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนา ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ขึ้นด้านบน