เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงาน และนำการแสดงของนักเรียนร่วมแสดงในพิธีเปิด ณ ชุมชนบ้านหนองแข้ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงาน และนำการแสดงของนักเรียนร่วมแสดงในพิธีเปิด ณ ชุมชนบ้านหนองแข้ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 2 มีนาคม 2562 ท่านรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจ …

อ... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ มีนาคม 3, 2019   

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมเด …

อ... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ มีนาคม 1, 2019   

ค่ายสะเต็มสนุกคิด สร้างนักวิทย์และคณิตศาสตร์

ค่ายสะเต็มสนุกคิด สร้างนักวิทย์และคณิตศาสตร์

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ …

อ... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 22, 2019   

พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห …

อ... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 18, 2019   

กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อน้อง รปค.53

กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อน้อง รปค.53

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ …

อ... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 16, 2019   

งาน ๕๐ ปี ครบรอบสืบสาน งานของพ่อ จาก ศส.สน. สู่ รปค.๕๓

งาน ๕๐ ปี ครบรอบสืบสาน งานของพ่อ จาก ศส.สน. สู่ รปค.๕๓

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ …

อ... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 14, 2019   

เก่ากว่า «

» ใหม่กว่า