การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การรับมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การรับมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้ …

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ มิถุนายน 22, 2019   

ตรวจรับการประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย”

ตรวจรับการประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย”

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จั …

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ มิถุนายน 21, 2019   

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จั …

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ มิถุนายน 13, 2019   

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป และพิธีถวายพระพรชัยมงคล  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป และพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จัง …

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ มิถุนายน 3, 2019   

พิธีมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร

พิธีมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร  ร่วมแสดงในพ …

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ พฤษภาคม 23, 2019   

กิจกรรมฝึกระเบียบวินัยแถว

กิจกรรมฝึกระเบียบวินัยแถว

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมฝึ …

... อ่านต่อ »

โดย   ณ วันที่ พฤษภาคม 20, 2019   

เก่ากว่า «

» ใหม่กว่า